Memastikan anda dilindungi daripada perbelanjaan kos perubatan yang kian meningkat bermula dari didiagnos sehingga ke pemulihan agar anda boleh kembali sihat semula.

Health Protector

Memberi sokongan kewangan yang anda perlukan untuk penjagaan kesihatan tanpa had tahunan atau sepanjang hayat

Medic TotalCare

Menyediakan perlindungan hospital dan rawatan perubatan yang menyeluruh untuk menjaga keperluan kesihatan anda termasuk rawatan perubatan teknologi maju dan rawatan kesihatan mental, selain pelbagai manfaat rawatan pesakit luar dan manfaat tambah nilai yang lain.